Calendarul lansărilor de propuneri va fi publicat pe site-ul GAL şi va fi făcut public şi în cadrul activităţilor de informare–publicitate.

Odată lansat, calendarul va fi respectat, iar potenţialii beneficiari vor putea depune proiectele conform ghidurilor solicitantului elaborate pentru fiecare măsură în parte. Ghidurile solicitantului vor fi realizate cu respectarea condiţiilor impuse de PNDR, regulamentele şi procedurile convenite cu Autoritatea de Management.

În cadrul apelurilor se va face public un termen de depunere al proiectelor, termen după care va începe evaluarea proiectelor. O etapizare a acestei activităţi ar putea fi descrisă astfel: întocmirea planului anual de lucru şi aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a GAL; publicarea Planului Anual de Lucru; întocmirea Ghidului Solicitantului; publicarea Ghidului Solicitantului pentru dezbaterea publică; discuţia şi acceptarea, după caz a propunerilor provenind din dezbaterea publică; lansarea apelului de propuneri şi publicarea Ghidului Solicitantului în forma finală, inclusiv anunţarea termenului limita de depunere a proiectelor; răspunsuri pe site la solicitările de clarificări; înregistrarea propunerilor de proiecte în condiţiile menţionate în Ghidul Solicitantului; închiderea apelului de propuneri, cu menţionarea acestui fapt pe site; demararea procesului de evaluare.

În această activitate vor fi implicaţi angajaţii proprii dar şi consultant externi, pentru părţi ale activităţilor ce nu pot fi desfăşurate de angajaţii proprii cu respectarea principiilor unui management financiar sănătos.