1. Ghidul Solicitantului_M6 – CONSULTATIV | 24.05.2018

1. Ghidul solicitantului

2.-Anexa-1-Cererea-de-finantare_M6-1

3.-Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri-2

4.-Anexa_3_Contract_de_Finantare-2

5.-Anexa-4-Fişa-măsurii-M6-2

6.-Anexa-5.1-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-micro-intreprindere-si-intreprindere-mica-2

7.-Anexa-5.2-Declaratie-privind-respectarea-regulii-de-cumul-minimis-2

8.-Anexa-5.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate-2

9.-Anexa-5.4-Declaratie-ca-solicitantul-nu-a-beneficiat-de-servicii-de-consiliere-pe-M02-2

10.-Anexa-6-Lista-codurilor-CAEN-eligibile-2

11.-Anexa-7-Lista-codurilor-CAEN-eligibile-numai-pentru-dotarea-cladirilor-2

12.-Anexa-8-Instructiuni-evitare-conditii-artificiale-2

13.-Anexa-9-Declaratie-pe-propria-raspundere-2

14.-E1.1LG-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-metodologie

15.-E1.2LG-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-si-metodologie-2

16.-E1.3LG-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-si-metodologie-2


1. Ghidul solicitantului M6/6A(consultativ)