VARIANTĂ CONSULTATIVĂ – M4/3A Sprijinirea formelor asociative din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”

7. Anexa 5 – Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd|26.10.2022

8. Anexa 6 – Codul de bune practici agricole|26.10.2022

9. Anexa 7 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal|26.10.2022

10. Anexa 8 – Declarație pe propria răspundere|26.10.2022

11. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii si metodologie|26.10.2022

12. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologie|26.10.2022

13. E1.3LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie si metodologie|26.10.2022

1. Ghidul Solicitantului_M4|26.10.2022

2. Anexa 1 – Cerere de finanțare|26.10.2022

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate|26.10.2022

4. ANEXA B|26.10.2022|26.10.2022

5. Anexa 3 – Fişa măsurii|26.10.2022

6. Anexa 4 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative.|26.10.2022

Documente publicate la data de 09.08.2019

4. Anexa 3 – Fişa măsurii

5. Anexa_4_Model_Contract_finantare

6. Anexa_5_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM

7. Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere

8. Anexa 7 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

9. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii si metodologie

10. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologie

11. E1.3LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie si metodologie

1. Ghidul Solicitantului_M4

2. Cerere de finantare

3. Anexa_2_Model_Plan_afaceri