Varianta Consultativa -M2/2B Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”