VARIANTĂ CONSULTATIVĂ – M1/1A Formare profesională pentru îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”