Un Grup de Acţiune Locală (GAL) reprezintă un parteneriat care aduce la un loc organizaţii din sectorul privat, public sau al societăţii civile dintr-un spaţiu rural cu scopul implementării metodelor LEADER de dezvoltare rurală. Mărimea teritoriului acoperit de GAL poate varia de la o zonă cu o populaţie de 5.000 de locuitori, până la zone de 150.000 de locuitori.

Spaţiul rural din zona acoperită de GAL „Câmpia Burnazului” este o zonă omogenă, formată din următoarele comune: Balaci, Beuca, Buzescu, Călinești, Drăcșenei, Drăgănești de Vede, Drăgăneşti-Vlaşca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, Nenciulești, Orbeasca, Peretu, Plosca, Rădoiești, Scrioaștea, Siliștea Gumești, Stejaru, Vedea, Zâmbreasca.

Zona GAL „Câmpia Burnazului” se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: nivel ridicat de sărăcie, rata ridicată a şomajului, tendinţa accentuată de îmbătrânire a populației; agricultura fragmentată, puțin tehnologizată, cu o reținere foarte scăzută a valorii adăugate obținute din prelucrarea și comercializarea produselor; agricultura practicată la scară mică, în mare parte la nivelul fermelor de subzistență și semi-subzistență; nivelul scăzut de instruire a persoanelor ocupate din agricultură; migraţia tinerilor în zone mai dezvoltate.

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.